Nawigacja

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ”

ORGANIZATOR: nauczyciele bloku matematyczno – przyrodniczego

                              (Banach Urszula, Bochno Bożena, Pasławski Konrad)

FUNDATOR  NAGRÓD: Rada Rodziców, firma odbierająca makulaturę.

ZASADY  UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – III, klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum.
 2. Konkurs rozpoczyna się 21.11.2016 r. i trwa do 21.04.2017 r.
 3. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi – 21.04.2017 r.

 CELE OGÓLNE:

 1. Aktywizacja uczniów do działań na rzecz szkoły, środowiska

i społeczności lokalnej.

      2. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na stan środowiska.

      3. Samoocena codziennych zachowań dotyczących odpadów.

      4. Kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego, ekologicznego

           postępowania z odpadami oraz przeciwdziałania wytwarzaniu nadmiernej

           ilości odpadów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń

       a/ w zakresie wiadomości:

            - właściwie rozumie pojęcie odpady,

            - zna zasadę podziału odpadów domowych na grupy w zależności od

               rodzaju surowca,

- zna hierarchię postępowania z odpadami: unikanie, wielokrotne

   używanie, recykling,

- rozróżnia przeznaczenie kolorowych pojemników na odpady,

- zna ekologiczne oznakowanie towarów,

- wie jakie są zagrożenia różnych elementów środowiska, w związku

      z istniejącymi dzikimi wysypiskami śmieci;                                        

        b/ w zakresie umiejętności:

- rozróżnia wyroby naturalne w porównaniu z ich zamiennikami

  wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz dostrzega problemy

  środowiskowe, związane z ich produkcją i utylizacją.

 

ZASADY  KONKURSU:

 

Kategorie konkursowe:

 

Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach:

 1. indywidualnej – uczniowie klas 0 – III gimnazjum. Konkurs polega na    zebraniu jak największej ilości rolek od papieru toaletowego – tekturowych rurek na które nawinięty jest papier ( nie zgniecionych).
 2. dla klas 0 – III gimnazjum. Nagrodzenie klasy w której łącznie zebrano jak najwięcej rolek od papieru toaletowego. ( Zsumowanie ilości z konkursu indywidualnego).
 3. dla chętnych:

– Dla klas O – IV. Zaprojektowanie i wykonanie przez uczestnika „Pacynki”- przedmiotu użytkowego lub zabawki z tworzywa sztucznego pochodzącego z odpadów, oraz dołączenie informacji o użytych surowcach i zastosowaniu zabawki/przedmiotu użytkowego. Dołączyć metryczkę: imię i nazwisko oraz klasę.

- Dla klas V – III gimnazjum. Wykonanie ulotki informacyjnej dla rodziców na temat konieczności segregowania odpadów. Technika dowolna, format A4. Praca powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

 

Zadanie uczestników Konkursu

 

 1. Uczestnik zbiera rolki od papieru toaletowego i gromadzi w domu. W określonym terminie dostarcza je do szkoły. Termin będzie określony w kwietniu. Zostanie wywieszony plakat z informacjami w holu szkoły

( kiedy, do kogo i gdzie będą rolki składowane).

 1. Uczestnik wykonuje zabawkę/przedmiot użytkowy lub ulotkę. Termin dostarczenia do szkoły będzie ogłoszony oddzielnym plakatem umieszczonym w holu szkoły (w kwietniu 2017).

Przebieg konkursu:

 1. Uczestnik zbiera rolki od papieru toaletowego i gromadzi w domu.
 2. W określonym terminie dostarcza rolki z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. W określonym terminie uczestnik dostarcza zabawkę/ przedmiot użytkowy lub ulotkę.
 4. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu ekologicznego.
 5. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii zostaną nagrodzeni na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Szkolnego

Konkursu Ekologicznego

 

FORMULARZ     ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Ilość dostarczonych rolek

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Dobrzykach
  Dobrzyki 25
  14-230 Zalewo
 • 0-89 758 - 36 - 23

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1050900